Afsætning

Afsætning

Definition

En virksomhed eller organisations omsætning målt i antal solgte varer.

Se også

Markedsføring

Et strategisk initiativ, der har til formål at en virksomhed aftager sine varer eller serviceydelser på et givent marked. Definitionen på markedsføring er mange - her et uddrag:. . Kotler & Armstrong: “The process by which companies create value for customers and build strong customer relationships in order to capture value from customers in return.”. . Bennett: “Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives.”. . Armstrong et al.: “Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners and society at large.”. . Jefkins: “Marketing is in the communication business - call it branding, labelling, advertising, research, public relations, instruction manuelas, what you like; it is not easily tucked away in one of the 4 Ps (Product, Price, Place or Promotion), although much of it has to do with the promotional P. Nevertheless, if we take a broad view of marketing communications, it cannot be compartmentalised or used as an umbrella: it flows like a telephone cable linking up numerous users.”. . Glynn & Barnes: “Marketing is the establishment, maintenance and enhancement of mainly long-term profitable relationships with customers and other stakeholders. This is achieved by an on-going mutually beneficial exchange process, including the fulfillment of promises, and is facilitated by the application of the marketing mix.”

Telefonsalg

En del af direct marketing, hvor en virksomhed kontakter en forbruger telefonisk med det formål at sælge en vare eller serviceydelse. Telefonsalg er ikke lovligt, hvis opkaldet har til formål enten straks eller senere at indgå en aftale med forbrugeren. Og dog. Telefonsalg er kun lovligt, hvis opkaldet omhandler salg af bøger, abonnementer på aviser, ugeblade, tidsskrifter, forsikringer, samt redningstjenester og sygetransport. Hvis en forbruger selv har givet samtykke til at blive ringet op, er det dog tilladt, eller hvis opkaldet er fra analyseinstitutter og velgørenhedsorganisationer, så gælder der også andre regler. Telefonsalg er ikke lovligt til enkeltmandsvirksomheder, der bliver drevet fra hjemmet.