Indtjening

Indtjening

Definition

En profit, som en virksomhed skaber over en given periode. Denne kan oftest aflæses kvartalsvis eller årligt.