Personligt salg

Personligt salg

Definition

En situation, hvor en sælger og (potentiel) kunde er i direkte kontakt med hinanden.