Afkast

Afkast

Definition

En økonomisk fortjeneste.