Omsætning

Omsætning

Definition

En indtægt fra salg af varer eller serviceydelser, der er forbundet med en virksomheds hovedaktiviteter, før evt. omkostninger fratrækkes.