Indtægt

Indtægt

Definition

Et beløb, som en person eller virksomhed modtager, fx løn, betaling fra kunder, afkast af investering mv.