BI

BI

Definition

Forkortelse for: Business Intelligence
En metode til at kunne overskue og anvende data i en virksomhed på tværs af flere forskellige databaser og applikationer. Faserne i Business Intelligence er inddelt i dataindsamling, databehandling og datapræsentation.

Se også