Er din chef CFO, CINO eller COO? Lær de flotte titler at kende

Er din chef CFO, CINO eller COO? Lær de flotte titler at kende
Jonas Thorup Langelund
Jonas Thorup Langelund

Vores chefer vælter sig i flotte titler. Men hvad betyder stillingsbetegnelserne og hvad har det af betydning, om din chef er Personalechef eller Chief Human Resources Officer? Få indblik i de mange titler og hvad det vil sige at være CFO, CINO eller COO


CCO: Chief Commercial Officer

Salgs- og marketingchef (eller kommerciel direktør)

Salgs- og marketingchefen sigter mod at forbedre virksomhedens brand og omdømme og udvikle strategier, der kommunikerer virksomhedens corporate brand. Desuden er CCO’en ansvarlig for virksomhedens salgsafdeling, der har til formål at øge virksomhedens omsætning gennem salgsrelaterede aktiviteter. Salgs- og marketingchefen leder et team, som følger brugeren igennem salgstragten fra lead til betalende kunde.


CDO: Chief Digital Officer

Digital direktør

CDO’ens ansvarsområde dækker i bred forstand over at transformere og omsætte traditionelle processer til mere digitale processer. Det indebærer blandt andet at afdække mulighederne for at implementere ny, moderne teknologi som led i at forbedre virksomhedens indtjening eller reducere dens omkostninger. Praktisk kunne det betyde, at CDO’en iværksætter processer, der eksempelvis effektiviserer medarbejderes interne kommunikation via en nyindkøbt digital platform, eller erstatter traditionelle papirformularer med en elektronisk pendant. 

CEO: Chief Executive Officer

Administrerende direktør

CEO’en kender du formentligt. Det er virksomhedens administrerende direktør. Som det ligger i ordet er denne person ansvarlig for organisationens ledelse og den administrative direktion. I startups er CEO’en for virksomheden oftest også grundlæggeren og driver derfor vision, mission og formål fra tætteste hold. Den administrerende direktør har oftest den endelige beslutning i forhold til strategi, investering og økonomi.


CFO: Chief Financial Officer

Økonomidirektør

CFO’en er ansvarlig for økonomiske analyser og beslutninger i virksomheden. Økonomidirektøren har indblik i virksomhedens regnskab, for eksempel momsregnskab, halv- og helårsregnskab, og bidrager med generel analytisk viden og finansielt indblik. I flere virksomheder agerer økonomidirektøren desuden strategisk sparringspartner for den administrerende direktør vedrørende økonomi og finansielle investeringer. 

CINO: Chief Innovation Officer

Innovationschef

Innovationschefen kaldes også oftest for CIO (Chief Innovation Officer). Som titlen betegner arbejder virksomhedens innovationschef med innovation i bred forstand. Men hvad er innovation, og hvordan arbejder en leder med det? En innovationschef arbejder med moderne teknologier og innovative løsninger. De kloge siger, at innovation er nødvendigt i en verden med høje forventninger fra kunder om hurtig feedback og medarbejderes behov for effektive interne kommunikationsredskaber. Formålet er oftest at gøre virksomheden konkurrencedygtig og styrke dens konkurrencemæssige fordele over for omverden, oftest ved hjælp af moderne teknologi.


CHRO: Chief Human Resources Officer

Personalechef

Virksomhedens personalechef kaldes også for CPO (Chief People Officer) og er overordnet ansvarlig for virksomhedens Human Resource Management (HRM). CHRO’en arbejder blandt andet med ledelse og HR, arbejdsmarkedspolitikker og arbejdsopgaver vedrørende personalehåndtering.


CIO: Chief Information Officer

IT-direktør

Chief Information (Technology) Officer betegner virksomhedens IT-direktør og refererer til et ansvarsområde inden for informationsteknologi. En IT-direktør afdækker og analyserer nye strømbårne teknologier og identificerer informationssystemer og interne kommunikationsarbejdsgange med det formål at øge effektiviteten og forbedre interne arbejdsprocesser. En CIO og CTO har oftest en del fælles arbejdsopgaver.


CMO: Chief Marketing Officer

Marketingchef

Marketingchefens arbejdsområde dækker over aktiviteter inden for markedsføring generelt, herunder kommercialisering, markedsundersøgelse, kundeservice samt at vedligeholde og udvikle virksomhedens corporate brand.


COO: Chief Operating Officer

Driftsleder

En virksomheds Chief Operating Officer, også kaldet Chief Operations Officer, er ansvarlig for den daglige drift og rapporterer direkte til virksomhedens CEO. Virksomhedens COO er oftest den administrerende direktørs højre hånd.


CPO: Chief Product Officer

Produktchef

Produktchefen er ansvarlig for projekter og processer vedrørende virksomhedens produkt. CPO’ens arbejdsopgaver dækker over fremstilling samt produktudvikling, distribution og indkøb. 


CPO: Chief Procurement Officer

Indkøbschef

CPO’en refererer oftest direkte til virksomhedens administrerende direktør og dækker arbejdsopgaver inden for supply management, administration og indkøb af udstyr og materialer. Det er indkøbschefens ansvar at reducere omkostninger i forbindelse med indkøb, udvælge leverandører, føre tilsyn og sidde med i kontraktforhandlinger.


CSO: Chief Sales Officer

Salgschef

Salgschefen er en bærende rolle for virksomhedens overlevelse og indebærer daglig ledelse af virksomhedens salgsteam, sikre økonomisk indtjening og afdække nye forretningsmuligheder. Salgschefen referer direkte til virksomhedens administrerende direktør.


CTO: Chief Technology Officer
(eller Chief Technical Officer)

Teknisk chef

En teknisk direktør fører tilsyn med udvikling og drift af virksomhedens informationssystem og er ansvarlig for virksomhedens tekniske team. Den tekniske direktør har ansvar for strategier og processer, der skal forbedre det endelige produkt. CTO og CIO har oftest en del fælles arbejdsopgaver.

CVO: Chief Visionary Officer

Udviklingschef

Stillingsbetegnelsen som CVO er ikke så udpræget i Danmark. Rollen er på niveau med virksomhedens CEO, men med ansvar for udvikling af virksomhedens forretningsprægede område, blandt andet strategi, vision og målsætning.


CQO: Chief Quality Officer

Kvalitetschef

Som stillingsbetegnelsen udtrykker, er virksomhedens kvalitetschef ansvarlig for kvaliteten i bred forstand. Det indebærer blandt andet ansvarsområde inden for risikostyring, hvor formålet er at forudse, kontrollere og undgå potentielle risici. I nogle organisationer betegnes stillingen endda som Chief Risk Management Officer.


I mange lande er arbejdstitlen lig statussymbol, hvorfor der i nogle lande findes flere titler, end vi har i Danmark. Her kan nævnes: CAE (Chief Audit Executive), CBDO (Chief Business Development Officer), CBO (Chief Brand Officer), CCO (Chief Compliance Officer), CCO (Chief Customer Officer), CCO (Chief Creative Officer), CDO (Chief Diversity Officer), CLO (Chief Legal Officer) og CRO (Chief Risc Officer) og CSO (Chief Security Officer).

Vores blog

Se flere artikler