Sonic branding

Sonic branding

Definition

Bruges oftest som betegnelsen ”lydbranding”.
Et markedsføringsinitiativ, der har til formål at styrke en virksomheds brand identity, budskab og brand awareness over for (potentielle) kunder via lyd.

Synonymer

Audio branding, acoustic branding, lydbranding

Se også

De 4 p´er

(1) Forkortelse for: Produkt, Pris, Placering og Promotion. De 4 p’er beskæftiger sig med virksomheder, der sælger fysiske produkter og betegnes som et planlagt mix af kontrollerbare elementer i marketingplanen. Elementerne justeres, så den tjener kunden bedst og hvor der opnås optimal indkomst.. . Product: Identifikation, udvælgelse og udvikling af et produkt.. Price: Fastsættelse af pris på et produktet, der sælges.. Place: Udvælgelse af distributionskanal for at nå kunderne.. Promotion: En betegnelse for udvikling og implementering af en virksomheds promoveringsstrategi.. . (2) Forkortelse for: People, Planet, Profit og Purpose. En betegnelse for, at virksomheder bør være ansvarlige for mennesker (fattigdom, sociale hensyn, menneskerettigheder mv.), jordkloden (bæredygtighed, miljø), profit (økonomi) samt kultur/spiritualitet (mangfoldighed, mening) i deres daglige drift.