Corporate communication

Corporate communication

Definition

Oversat: Virksomhedsbranding
En ledelsesfunktion, der skal skabe rammerne for en effektiv koordinering af en virksomheds interne og eksterne kommunikation med det formål enten at etablere eller bibeholde virksomhedens omdømme over for stakeholder (leverandør, medarbejdere, ejere, ledelse, kunder).

Se også

Corporate Social Investment (CSI)

Et begreb, der til dels minder om corporate social responsibility (CSR), og som betegner en virksomhed eller organisations overordnede tilgang til at forbedre samfundets sociale, miljømæssige og økonomiske forhold. Det er meget forskelligt, hvilke initiativer, virksomheder igangsætter for behandle de samfundsrelaterede udfordringer, herunder donationer til mennesker i nød, udstedelse af stipendium for at tilskynde medarbejdere, initiativer for at reducere CO2 m.m.