Corporate Social Innovation (CSI)

Corporate Social Innovation (CSI)

Definition

Innovation, der dækker over rentable og bæredygtige initiativer i en virksomhed, der er udtænkt og udført med det formål at løse et problem, som bærer præg af social karakter enten lokalt eller globalt.