FCB-modellen

FCB-modellen

Definition

Forkortelse for: Foote, Cone & Belding
En model, der har til formål at vurdere sværhedsgraden i brugerinvolvering- og overbevisningen af en kunde. Modellen er inddelt i involvering (høj og lav involvering) samt rationel og emotionel tænkning. Med denne model kan en virksomhed vurdere sin markedsføring udfra. Er kunderne fx meget emotionelt involverede i købsbeslutningen, kræver det en større indsats for virksomheden at overbevise dem.

Kilde

Richard Vaugh (1980)

Se også

AIDA-modellen

En model, der betegner, hvilke faser en kunde gennemløber i mødet med såkaldt promotionstimuli. Modellen anvendes til at analysere og fortolke kommunikation, for eksempel reklamer, og er inddelt i fire faser, herunder (A) Attention (opmærksomhed), den tekst eller det billede, som fanger modtager, (I) Interest (interesse), den del, som fastholder modtager, (D) Desire (ønske), den del, der får modtager til at ønske sig at vedkommende ejede produktet, og (A) Action (handling), den del, der får modtager til at købe produktet.

SWOT-analyse

Forkortelse for: Strengths, weaknesses, opportunities, threats. Et strategisk planlægningsværktøj, der skal bruges til at evaluere styrker, svagheder, muligheder og trusler i en organisations projekt eller enhver anden situation, som kræver en beslutning. SWOT-analysen er inddelt i styrker (det, virksomheden er god til), svagheder (det, virksomheden mangler, fx kompetencer, viden, kendskab, omdømme), muligheder (mulighederne på markedet, fx ny teknologi, trends, lovændringer) og trusler (udefrakommende faktorer, der truer forretningsmulighederne, fx økonomisk krise, trends, teknologi, nye konkurrenter).