Customer relationship

Customer relationship

Definition

En disciplin eller aktivitet, der sikrer en vedvarende forbindelse mellem en virksomhed og dens kunder. Customer relationship omhandler oftest kommunikation, salgsstøtte, teknisk assistance og kundeservice.

Se også

Customer Relationship Management (CRM)

Et (computer)system, der fungerer som bindeled mellem en virksomheds ansatte og deres kunder. Systemet hjælper med at profilere udsigter, forstå kunders behov samt at opbygge relationer. Definitionen på CRM er mange - her et uddrag:. . Chaffey & Ellis-Chadwick: “Using digital communications technologies to maximise sales to existing customers and encourage continued usage of online services through techniques including a database, personalised web messaging, customer services, chatbots, email and social media marketing.”