Corporate brand

Corporate brand

Definition

En samlet betegnelse for virksomhedens eller organisationens brand, herunder traditioner, værdier og overbevisninger, som er fælles for alle i virksomheden, og som symbolsk integrerer de vidtfavnende aktiviteter, der foregår i mellem en virksomhed og dens nøgleinteressenter. Et corporate brand udspringer af en organisations identitet og kommer til udtryk igennem sammenhængen i mellem virksomhedens vision, kultur og image.

Kilde

Hatch, M. J. & Schultz, M. (2009). Brug dit brand. 2. udgave, 2. oplag, Gyldendal

Se også