Spin-off

Spin-off

Definition

En betegnelse for, at en etableret virksomhed i samarbejde med én eller flere medarbejdere skaber en ny virksomhed (spin-off) blandt andet på baggrund af færdigheder, som (en tidligere) medarbejder har erhvervet sig på arbejdspladsen. Spin-offs kan også opstå grundet nye idéer, patenter, ny teknologi eller produkter, som virksomheden efterfølgende kommercialiserer på et eksisterende eller nyt marked.

Kilde

Klepper, S. & Sleeper, S. (2005). “Entry by Spin-offs”, Management Science, 51/8: 1291-1306.