Intraprenør

Intraprenør

Definition

En betegnelse for en person, der handler og agerer entreprenant inden for en organisations rammer.

Kilde

Nielsen et al. (2014): Entreprenørskab i teori og praksis – paradokser i spil. Syddansk Universitetsforlag, Odense