Top-down intraprenørskab

Top-down intraprenørskab

Definition

Intraprenørskab, hvor ledelsen kommunikerer til medarbejdere via strategier og handlingsplaner med det formål at igangsætte og innovere på produkter, koncepter eller procedurer inden for en eksisterende organisations rammer.

Kilde

Nielsen et al. (2014): Entreprenørskab i teori og praksis – paradokser i spil. Syddansk Universitetsforlag, Odense