SMV

SMV

Definition

Forkortelse for: Små- og mellemstore virksomheder
En betegnelse for virksomheder med færre end 250 fuldtidsansatte og en årlig omsætning på under 50 mio. euro samt en samlet årlig balance på under 43. mio. euro.

Kilde

Europa-Kommissionen: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/