Små virksomheder

Små virksomheder

Definition

En betegnelse for virksomheder med 10-49 ansatte og en årlig omsætning, (eller samlet årlig balance) der ikke overstiger 10 mio. euro.

Kilde

Europa-Kommissionen: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/