Årlig omsætning

Årlig omsætning

Definition

En omsætning, der bestemmes ved at beregne en virksomhed eller organisations indkomst fra salg og tjenesteydelser i det pågældende år efter fradrag af eventuelle prisnedslag. Den årlige omsætning beregnes eksklusiv moms og indirekte skatter og afgifter.