Mellemstore virksomheder

Mellemstore virksomheder

Definition

Virksomheder med 50-249 fuldtidsansatte, en årlig omsætning, der ikke overstiger 50 mio. euro samt en samlet årlig balance, der ikke overstiger 43 mio. euro.

Kilde

Europa-Kommissionen: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/