Mikrovirksomheder

Mikrovirksomheder

Definition

Virksomheder med 0-9 fuldtidsansatte og en årlig omsætning (eller samlet årlig balance), der ikke overstiger 2 mio. euro.

Kilde

Europa-Kommissionen: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/