Red ocean-strategi

Red ocean-strategi

Definition

En virksomheds strategiske overvejelser om at blive på et nuværende marked med det formål at udnytte den eksisterende efterspørgsel, bevare kunderelationer samt udnytte kendskab til marked, branche, købsadfærd m.m.