Efterspørgsel

Efterspørgsel

Definition

En mængde af varer eller serviceydelser, som forbrugere er villige til at købe til en bestemt given pris på et givet tidspunkt.