Konkurrenceklausul

Konkurrenceklausul

Definition

En klausul nedskrevet i en ansættelseskontrakt, hvor den ansatte accepterer ikke at etablere eller tage arbejde i konkurrerende virksomheder efter fratræden – oftest inden for et bestemt tidsrum.