Immaterielt produkt

Immaterielt produkt

Definition

(1) Et ikke-fysisk produkt, fx en software (computerspil, applikation, Microsoft word mv.).
(2) Ikke-fysiske produkter, som kan prisfastsættes på samme vilkår som en fysisk vare, fx biograftur, rejse, uddannelse og konsulentarbejde.

Se også

Produktdimensioner

En klassifikation af fem dimensioner af et produkt, herunder kerneydelse, basisprodukt, forventet produkt, udvidet produkt og tillægsydelse.. Når en kunde køber et produkt, er det først og fremmest kerneydelsen, der søges dækket. Ved køb af en bil er der et behov for transport fra A til B. Dette behov er kerneydelsen. Basisproduktet er selve bilen (hjul, rat, gearstang, bremse), forventet produkt er køreegenskaber og design, udvidet produkt ses som image (identitet, status) og tillægsydelse er service, garanti, eftersyn m.m.

Produktlivscyklus

En model, der illustrerer et produkts livscyklus baseret på den biologiske livscyklus - et frø plantes (introduktion), det spirer og vækster (vækst), bladene bliver større og den sætter rødder (modning) og efter længere tid som voksen begynder den at dø ud (nedgang). Modellen betegner et produkts livscyklus ved definerede stadier, som hver karakteriserer forskellige perioder i et produkts levetid. Der vil ved alle produkter være et tidspunkt, hvor markedet er mættet, eller nye konkurrenter/produkter kommer til.