Produktdimensioner

Produktdimensioner

Definition

En klassifikation af fem dimensioner af et produkt, herunder kerneydelse, basisprodukt, forventet produkt, udvidet produkt og tillægsydelse.
Når en kunde køber et produkt, er det først og fremmest kerneydelsen, der søges dækket. Ved køb af en bil er der et behov for transport fra A til B. Dette behov er kerneydelsen. Basisproduktet er selve bilen (hjul, rat, gearstang, bremse), forventet produkt er køreegenskaber og design, udvidet produkt ses som image (identitet, status) og tillægsydelse er service, garanti, eftersyn m.m.