Brand-positionering

Brand-positionering

Definition

En positioneringsstrategi, hvor en virksomhed differentierer sit brand fra konkurrenter på markedet med det formål at tiltrække kunder. Definitionen på brand positionering er mange - her et uddrag:

Kotler & Keller: “the act of designing the company’s offer and image so that it occupies a distinctive and valued place in the targeted customer’s mind.”

Kilde

Kotler, P. & Keller, K. L. (2006): Marketing Management (12 ed.). Upper Seddle River: Prentice-Hall.

Se også