Appelformer

Appelformer

Definition

Måder inden for retorik og kommunikation, hvorpå en person eller virksomhed kan overbevise modtager om et givent emne på skrift eller tale. Appelformerne er inddelt i etos, patos og logos.

Kilde

Aristoteles