Metafor

Metafor

Definition

En del af et retorisk virkemiddel, hvor en afsender ”låner” en betydning fra et andet sted i sin måde at beskrive eller tale om noget.