Retorisk virkemiddel

Retorisk virkemiddel

Definition

Argumenter via tale, skrift, billeder m.m., som en afsender kan bruge for at overbevise modtager om et givent emne.