Logos

Logos

Definition

En af Aristoles´ tre appelformer. Logos omhandler afsenders (fx en virksomhed) forsøg på at ”tale” til modtagers (fx en kunde) fornuft via retorik og kommunikation. Med logos kan afsender bl.a. bruge tal og videnskabelige beviser til at overbevise modtager af fx en reklame.

Kilde

Aristoteles