Value proposition

Value proposition

Definition

En betegnelse for den eksakte værdi, som en virksomhed skaber hos forbrugeren. Definitionen på value proposition er mange - her et uddrag:

Osterwalder et al: “Describes the benefits customers can expect from your products and services.”

Kilde

Osterwalder, A., Pigneur Y., Bernarda, G. & Smith, A. (2014): Value Proposition Design. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

Se også

Creating Shared Value (CSV)

En betegnelse for, at en virksomhed arbejder og udvikler dybe forbindelser mellem sine forretningsstrategier og deres sociale ansvarlighed (CSR). Formålet er at skabe en forretning, der sikrer økonomisk vækst og samtidig bidrager til at løse samfundsmæssige udfordringer lokalt eller globalt. Definitionen på CSV er mange - her et uddrag:. . Porter & Kramer: “CSV is integral to a company’s profitability and competitive position. It leverages the unique resources and expertise of the company to create economic value by creating social value.”

Værdiskabelse

Værdiskabelse er forskellig fra erhvervsvirksomheder til offentlige institutioner. Værdiskabelse i en virksomhed eller organisation omhandler markedsværdien af deres egenkapitalen, altså at øge profit ved at vende tab til gevinst eller at lukke aktiviteter, der giver underskud m.m. I offentlige institutioner (fx sygehuse, skoler) er værdiskabelsen sværere at måle direkte på. På et hospital handler værdiskabelsen om at pleje tilskadekomne patienter eller at gøre syge mennesker raske.