Værdiskabelse

Værdiskabelse

Definition

Værdiskabelse er forskellig fra erhvervsvirksomheder til offentlige institutioner. Værdiskabelse i en virksomhed eller organisation omhandler markedsværdien af deres egenkapitalen, altså at øge profit ved at vende tab til gevinst eller at lukke aktiviteter, der giver underskud m.m. I offentlige institutioner (fx sygehuse, skoler) er værdiskabelsen sværere at måle direkte på. På et hospital handler værdiskabelsen om at pleje tilskadekomne patienter eller at gøre syge mennesker raske.