Target group

Target group

Definition

Oversat: Målgruppe
En gruppe af mennesker, som virksomheden retter sin markedsføring imod med et formål om at afsætte sine produkter eller serviceydelser. En virksomhed kan have én eller flere målgrupper. Disse deles oftest ind i primær målgruppe og sekundær målgruppe.