KSF

KSF

Definition

Forkortelse for: Kritisk succesfaktor
En betegnelse for de forhold, som er af afgørende betydning for en virksomheds fremtidige drift og dermed en forudsætning for, at den kan bibeholde sine konkurrencemæssige fordele.