Kano’s Model

Kano’s Model

Definition

En model, som virksomheder eller organisationer kan anvende for at vurdere tilfredsheden blandt deres kunder, herunder hvad der skaber glæde, tilfredshed eller utilfredshed. Modellen er inddelt i ‘Delighters’ (en egenskab ved et produkt eller serviceydelse, der giver en positiv overraskelse, fx at få foræret et tæppe af flypersonalet på en flyrejse), ‘More is better’ (egenskaber, som øger kundetilfredsheden, fx god benplads, god mad og gratis drikkelse på en flyrejse ) og ‘Must be’ (egenskaber, som forbrugere forventer er til stede og bliver bemærket, hvis ikke, fx aircondition, armlæn og plads til håndbagage).

Kano: "A model that evaluates patterns of quality, based on customers’ satisfaction with specific quality attributes and their degree of sufficiency."

Kilde

Kano, N., Seraku, N., Takahashi, F. and Tsjui, S. Attractive Quality And Must-Be Quality, Hinshitsu; 1984, 14/2, pp. 147- 156.

Se også

Risikoanalyse

En analyse af de risici, som en virksomhed står overfor. En risikoanalyse består af fareidentifikation (virksomhed identificerer eventuelle ”farer” (hændelser), der kan ramme virksomheden), eksponeringsvurdering (en virksomhed vurderer, hvor eksponeret den er for at blive påvirket af eventuelle ”farer” (hændelser)) og responsanalyse (en virksomhed planlægger og responderer på de ”farer” (hændelser), som den kan have for at forebygge og mindske følgerne af hændelserne).

SWOT-analyse

Forkortelse for: Strengths, weaknesses, opportunities, threats. Et strategisk planlægningsværktøj, der skal bruges til at evaluere styrker, svagheder, muligheder og trusler i en organisations projekt eller enhver anden situation, som kræver en beslutning. SWOT-analysen er inddelt i styrker (det, virksomheden er god til), svagheder (det, virksomheden mangler, fx kompetencer, viden, kendskab, omdømme), muligheder (mulighederne på markedet, fx ny teknologi, trends, lovændringer) og trusler (udefrakommende faktorer, der truer forretningsmulighederne, fx økonomisk krise, trends, teknologi, nye konkurrenter).