Iværksætterselskab (IVS)

Iværksætterselskab (IVS)

Definition

Folketinget har vedtaget at udfase virksomhedsformen iværksætterselskab (IVS). Det betyder, at det ikke længere er muligt at stifte nye iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab kunne stiftes for et beløb mellem 1. kr. og 49.999 kr. i startkapital. Heraf skulle selskabet opspare 25% af det årlige overskud.

Se også