Fond

Fond

Definition

Kendetegnet ved ikke at have nogen ejere. Fonde betegnes sommetider også legater, stiftelser eller selvejende institutioner. Fonde kan være erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende. Erhvervsdrivende fonde er underlagt tilsyn af Erhvervsstyrelsen i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde, mens ikke-erhvervsdrivende fonde er underlagt tilsyn af Civilstyrelsen i henhold til lov om fonde og visse foreninger.

Se også