Aktieselskab (A/S)

Aktieselskab (A/S)

Definition

Et selskab, hvor ejernes/aktionærernes indskud er fordelt på aktier, og hvor ejerne/aktionærerne kun hæfter med deres indskud i selskabet. Du kan stifte og eje et aktieselskab alene eller sammen med andre. Det kræver et indskud på mindst 400.000 kr. at stifte et A/S.

Se også