Håndgribelighed

Håndgribelighed

Definition

Kaldes også: Physical Evidence
En del af De 7 P’er, som omhandler de fysiske rammer, en kunde bliver præsenteret for i forbindelse med et servicekøb, fx kvalitet, indretning, hjemmeside, duft og musik.