CSR

CSR

Definition

(1) Forkortelse for: Corporate Social Responsibility
Et koncept, hvor virksomheder integrerer sociale og miljømæssige anliggender i deres forretningsdrift og i deres interaktion med deres interessenter på frivillig basis.
(Commission of the European Communities, 2001)

(2) Forkortelse for: Customer Service Representative
En titel på en person, der interagerer med kunder om klagesager, behandler ordrer, oplyser om virksomhedens produkter og/eller serviceydelser.

Kilde

Commission of the European Communities (2001). Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibilities, COM, Brussels

Se også