Causation

Causation

Definition

En tilgang inden for entreprenørskab, der anvendes i forudsigelige situationer og i forbindelse med årsagssammenhæng og lineær planlægning. Iværksættere vil fastlægge konkrete mål for at indfri og søge de ressourcer, der skal til for at opnå målene - og ad den mest optimale vej. Causation-logikken bygger på, at man kan forudsige og kontrollere fremtiden ud fra målstyring, konkurrence, planlægning og kontrol.

Kilde

Sarasvathy, S (2001): What makes entrepreneurs entrepreneurial. The Darden Graduate School of Business Administration • Sarasvathy, S et. al. (2011): Effectual Entrepreneurship. Routledge.

Synonymer

Causal reasoning

Se også

Effectuation

En tilgang inden for entreprenørskab, der bruges til at fremme procesforståelse og handlekraft ved at identificere sit næste og bedste skridt i en problemløsning. Effectuation handler om, at man selv kan påvirke sin fremtid (pilot-in-the-plane) med de handlinger, man gør - ved at skabe sine egne muligheder. Sarasvathy inddeler tilgangen til effectuation i fire principper: Bird-in-hand (man skal skabe løsninger med de midler, man har til rådighed her og nu), Lemonade principle (overraskelser og fejl er umulige at undgå. De bør derfor bruges til at se nye muligheder), Crazy guilt (forpligtende samarbejder kan tilføre nye midler) og Affordable loss (man skal kun investere dét - i sit projekt - man er villig til at tabe). Effectuation anvendes i situationer med usikkerhed.