Ledelsesform

Ledelsesform

Definition

En måde, hvorpå ledelsen i en virksomhed, organisation eller institution er organiseret på.