Hierarki

Hierarki

Definition

En organisationsform eller måde at strukturere og organisere en virksomhed eller organisation på, hvor personer eller små grupper indtager en dominerende rolle, og undergrupper gravis har faldende indflydelse på beslutninger, drift mv.