Brugtværdi

Brugtværdi

Definition

Den minimale værdi, som et aktiv kan nedskrives til.