Scrap-værdi

Scrap-værdi

Definition

Den minimale værdi, som et aktiv eller anlægsaktiv kan nedskrives til.