Dagsværdi

Dagsværdi

Definition

En vurdering af, hvor meget en virksomheds anlægsaktiv er værd på et aktuelt tidspunkt.