Behov

Behov

Definition

Et krav, en lyst eller trang enten fysiologisk, psykisk eller praktisk, som en forbruger føler og kan forsøge dækket gennem køb.

Se også

Maslows behovspyramide

En pyramideformet model (opdelt i fysiske behov og sociale behov), der dækker fem forskellige behov, som mennesket altid har stræbt efter og altid vil stræbe efter at få opfyldt i livet. Behovene bør opfyldes nedefra og indebærer fysiske behov (mad, drikke, søvn, sex og sundhed), tryghed (sikkerhed, stabilitet, struktur og orden), sociale behov (venskab, kærlighed, fællesskab og tilhørsforhold), egobehovet (selvværd, respekt af/for andre, selvsikkerhed) samt selvrealiseringsbehovet (kreativitet, moral, problemløsning, spontanitet).

Sociale behov

En del af Maslows behovspyramide, som omhandler, at det sociale behov bør være opfyldt for at mennesket trives og udvikles. De sociale behov indebærer bl.a.venskab, kærlighed, fællesskab, tilhørsforhold mv. og er afgørende for, at mennesket ikke føler sig overflødig i verden. Det sociale behov er grundlaget for at føle sig elsket, være i kontakt med andre mennesker og at blive anerkendt. For at få det næste behov (egobehov) dækket er det afgørende, at det sociale behov er opfyldt.