Balance

Balance

Definition

En opgørelse over en virksomheds aktiver og passiver for en bestemt dato.